Programma’s

Eendaagse intensieve cursus Grondwater en bronbemaling

Eendaagse intensieve cursus Grondwater en bronbemaling

Een impressie van een cursusdag De deelnemers, afkomstig uit het werkveld, luisterden geboeid en deden veel praktijkkennis op waarvan zij (zo gaf de schriftelijke evaluatie aan) in hun dagelijkse werkzaamheden veel profijt zullen hebben. De docenten Jaap Verheul van...

Lees meer

Klimaat noopt tot bronbemaling 2.0

Klimaatverandering en energietransitie vragen onze volle aandacht. Er worden miljarden euro’s aan investeringen per jaar gedaan in het kader van beide uitdagingen. Investeringen die zich vertalen in een toename van projecten. Dat leidt niet alleen tot veel werk komend...

Lees meer

Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood?

Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood? Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood? • Strategische visie op de ondergrond • Relatie met klimaatmitigatie, energietransitie en andere belangen • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit • Bedreigingen door...

Lees meer

Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling

Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling Eendaagse cursussen: Drainagetechniek: donderdag 5 november 2020 Eindhoven Grondwater en bronbemaling: donderdag 26 november 2020 Utrecht  Drainagetechniek Bodemprocessen en doorlaatproeven Ontwatering door sloten of...

Lees meer

Ruimtelijke klimaatadaptatie

Ruimtelijke klimaatadaptatie Ruimtelijke klimaatadaptatie –  Dinsdag 17 maart 2020, Eindhoven Het is inmiddels een gegeven dat extreme neerslag, langere droogtes en hittestress ten gevolge van klimaatverandering zich ook in Nederland steeds vaker voordoen. Het...

Lees meer

Geohydrologie

Geohydrologie Basisbegrippen geologie; ontstaan van Nederlandse bodem; kenmerken landschappen en bodems Relaties geologie en hydrologie; meten en rekenen aan grondwater; grondwaterkwaliteit Doorlatendheid, weerstand, potentiaalverschillen, grondwaterstroming,...

Lees meer

Duurzame renovatie in woningbouw en utiliteit

Duurzame renovatie in woningbouw en utiliteit Tweedaagse cursus – Duurzame renovatie in woningbouw en utiliteit Renoveren en de bestaande voorraad vormen de nieuwe speerpunten voor de Nederlandse bouw. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is op een leeftijd...

Lees meer

Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit

Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit Tweedaagse praktijkcursus - Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteitMenigeen heeft de mond vol over “duurzaam bouwen”, maar wat is het eigenlijk? Men leest over passief huis, cradle 2 cradle, zelfregulerende...

Lees meer

Bedrijfsriolering

Bedrijfsriolering Intensieve eendaagse cursus BedrijfsrioleringBedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen. Deze riolering moet gesloten zijn om bodemverontreiniging te...

Lees meer

Circulaire economie in de bouw

Circulaire economie in de bouw Intensieve cursus Circulaire economie in de bouwIn deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote...

Lees meer

Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Omgevingseffecten van waterpeilverandering Intensieve eendaagse cursus Omgevingseffecten van waterpeilveranderingHet peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van...

Lees meer

Werken met Sanscrit in de praktijk

Werken met Sanscrit in de praktijk Workshop Werken met Sanscrit in de praktijkSanscrit is het op internet beschikbaar rekenmodel voor de toepassing van het Saneringscriterium Bodem. Dit saneringscriterium is opgenomen in de Circulaire Bodemsanering van 2009.Het...

Lees meer

Het opstellen van een goede offerte-aanvraag

Het opstellen van een goede offerte-aanvraag Eendaagse interactieve cursus “het opstellen van een goede offerte-aanvraag - basis voor een succesvol project”Een goede offerte-aanvraag is cruciaal voor het welslagen van een project. De investering die in het...

Lees meer

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie  Bodem en grondwater kunnen een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie worden. Dat begint bij het benoemen van waardevolle functies van deze milieucompartimenten,...

Lees meer

Congres Bodem en verdroging

Congres Bodem en verdroging Congres Bodem en verdroging  Sinds eeuwen is het beheer van bodem en water in Nederland erop gericht om overtollig water zo snel mogelijk af te voeren. Daartoe is het landelijk gebied van drainagebuizen voorzien, zijn beken en rivieren...

Lees meer