Programma’s

studiedag: Op weg naar een gezonde, vitale bodem

De Europese Bodemstrategie 2030 heeft als uitgangspunt dat in 2050 een goede bodemgezondheid is bereikt, met concrete tussendoelen voor eerdere jaren. Op de datum van onze studiedag, 7 juni 2023, zal de Europese Commissie de concept Bodemgezondheidswet publiceren.
In de Kamerbrief van november 2022 over Water en Bodem sturend is het bereiken van een vitale bodem een belangrijk aandachtspunt, hoewel dat begrip nog niet wordt gedefinieerd. Dat neemt niet weg dat al veel maatregelen genomen kunnen worden op weg naar een vitale bodem, aldus de Kamerbrief.

Lees meer

Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting

De kamerbrief van 25 november 2022 over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaarden voor een vitaal platteland in de komende jaren en schetst de doorwerking daarvan voor onze gehele maatschappij en economie. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is dus werk aan de winkel! Het ene gebied is het andere niet. Per gebied kunnen de waterhuishouding en de bodemgesteldheid immers variëren. Daarom is voor een gebiedsgerichte aanpak gekozen. Uitgangspunt daarbij is dat water en bodem sturend zullen zijn bij het toekennen van functies en dus ook bij (woning)bouwplannen en de transitie van energie en industrie.

Lees meer

Intensieve eendaagse cursus Drainagetechniek

Donderdag 9 juni 2022, Utrecht
9.00 u. Start
– Cursusintroductie
10.30 u. Koffiepauze
– Introductie op berekeningen
12.30 u. – 13.30 u. Lunchpauze
– Uitvoering van praktijkberekeningen
14.45 u. Koffiepauze
– Toepassing in de praktijk
– Case-study Regelbare Drainage-Infiltratie
16.30 u. Evaluatie en afsluiting van de cursus

Lees meer

Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood?

Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood? Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood? • Strategische visie op de ondergrond • Relatie met klimaatmitigatie, energietransitie en andere belangen • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit • Bedreigingen door...

Lees meer

Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling

Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling Eendaagse cursussen: Drainagetechniek: donderdag 5 november 2020 Eindhoven Grondwater en bronbemaling: donderdag 26 november 2020 Utrecht  Drainagetechniek Bodemprocessen en doorlaatproeven Ontwatering door sloten of...

Lees meer

Ruimtelijke klimaatadaptatie

Ruimtelijke klimaatadaptatie Ruimtelijke klimaatadaptatie –  Dinsdag 17 maart 2020, Eindhoven Het is inmiddels een gegeven dat extreme neerslag, langere droogtes en hittestress ten gevolge van klimaatverandering zich ook in Nederland steeds vaker voordoen. Het...

Lees meer

Geohydrologie

Geohydrologie Basisbegrippen geologie; ontstaan van Nederlandse bodem; kenmerken landschappen en bodems Relaties geologie en hydrologie; meten en rekenen aan grondwater; grondwaterkwaliteit Doorlatendheid, weerstand, potentiaalverschillen, grondwaterstroming,...

Lees meer

Duurzame renovatie in woningbouw en utiliteit

Duurzame renovatie in woningbouw en utiliteit Tweedaagse cursus – Duurzame renovatie in woningbouw en utiliteit Renoveren en de bestaande voorraad vormen de nieuwe speerpunten voor de Nederlandse bouw. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is op een leeftijd...

Lees meer

Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit

Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit Tweedaagse praktijkcursus - Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteitMenigeen heeft de mond vol over “duurzaam bouwen”, maar wat is het eigenlijk? Men leest over passief huis, cradle 2 cradle, zelfregulerende...

Lees meer

Bedrijfsriolering

Bedrijfsriolering Intensieve eendaagse cursus BedrijfsrioleringBedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen. Deze riolering moet gesloten zijn om bodemverontreiniging te...

Lees meer

Circulaire economie in de bouw

Circulaire economie in de bouw Intensieve cursus Circulaire economie in de bouwIn deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote...

Lees meer

Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Omgevingseffecten van waterpeilverandering Intensieve eendaagse cursus Omgevingseffecten van waterpeilveranderingHet peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van...

Lees meer

Werken met Sanscrit in de praktijk

Werken met Sanscrit in de praktijk Workshop Werken met Sanscrit in de praktijkSanscrit is het op internet beschikbaar rekenmodel voor de toepassing van het Saneringscriterium Bodem. Dit saneringscriterium is opgenomen in de Circulaire Bodemsanering van 2009.Het...

Lees meer

Het opstellen van een goede offerte-aanvraag

Het opstellen van een goede offerte-aanvraag Eendaagse interactieve cursus “het opstellen van een goede offerte-aanvraag - basis voor een succesvol project”Een goede offerte-aanvraag is cruciaal voor het welslagen van een project. De investering die in het...

Lees meer

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie  Bodem en grondwater kunnen een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie worden. Dat begint bij het benoemen van waardevolle functies van deze milieucompartimenten,...

Lees meer

Congres Bodem en verdroging

Congres Bodem en verdroging Congres Bodem en verdroging  Sinds eeuwen is het beheer van bodem en water in Nederland erop gericht om overtollig water zo snel mogelijk af te voeren. Daartoe is het landelijk gebied van drainagebuizen voorzien, zijn beken en rivieren...

Lees meer