Duurzame renovatie in woningbouw en utiliteit

Tweedaagse cursus – Duurzame renovatie in woningbouw en utiliteit

Renoveren en de bestaande voorraad vormen de nieuwe speerpunten voor de Nederlandse bouw. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is op een leeftijd dat er veel werkzaamheden nodig zijn. Ruim twee miljoen naoorlogse woningen zijn nu vijftig tot zestig jaar oud, tijd voor een nieuwe kwaliteitsimpuls. Voor corporaties betekent dit vaak dat de boekperiode ten einde is, echter de daadwerkelijke levensduur van de woning is nog (lang) niet verstreken. Door de woningen grondig te renoveren wordt een kwaliteitsimpuls gegeven waardoor de levensduur gemiddeld vijfentwintig tot dertig jaar wordt verlengd.Daarnaast zijn de inzichten over de invloed van wonen op de gezondheid toegenomen en daarmee de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de woningen. Bijkomend wordt de energie schaarser en ook duurder en neemt de zorg over het klimaat en milieu toe. Het zuinig omgaan met energie krijgt daarmee toenemende aandacht. Installaties en bouwfysische eigenschappen van het gebouw bepalen in hoge mate het wooncomfort, de gezondheid, het binnenklimaat èn het energieverbruik.

Vragen die bij een duurzame renovatie van woningbouw naar voren komen zullen in deze cursus aan de hand van theorie en voorbeelden worden beantwoord: Welke eisen hanteer je? Hoe ga je om met koudebruggen? Wat moet ik doen bij vochtproblemen? Op welke wijze bereik je een goede geluidsisolatie die voor woningen vereist is?
Welk duurzaam installatieconcept past er bij een bestaand gebouw? Schrijf je dus snel in om antwoorden op deze en nog meer vragen te krijgen.
Deze cursus is bestemd voor architecten, bouwkundigen, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, gebouwbeheerders en bouwkundige adviseurs en opleiders.

Duurzame renovatie in woningbouw en utiliteit
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.