Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Intensieve eendaagse cursus Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Het peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van peilveranderingen kunnen voor landbouw en natuur, maar bijvoorbeeld ook voor (stedelijke) bebouwing verstrekkend zijn.

De eendaagse cursus “Omgevingseffecten van Waterpeilverandering” besteedt op praktijkgerichte wijze aandacht aan zowel de technische als juridische en communicatieve aspecten van peilverandering. Cursisten worden in de gelegenheid gesteld ook eigen praktijksituaties in te brengen en tijdens de cursus tegen het licht te houden.

Met deze cursus wordt tevens structuur geboden voor een verantwoorde voorbereiding van peilbesluiten en voor een visie op risico ontwikkeling. Voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen gemeente, waterschap en particulier maken het nog concreter. Deze cursus is met name bestemd voor regio- en gebiedsbeheerders, beleidsmedewerkers en projectleiders bij waterschappen, beleidsmedewerkers, beheerders en projectleiders bij gemeenten en provincies, natuurorganisaties, regionale uitvoeringsdiensten, milieudiensten en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Omgevingseffecten van waterpeilverandering
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.