Het opstellen van een goede offerte-aanvraag

Eendaagse interactieve cursus “het opstellen van een goede offerte-aanvraag – basis voor een succesvol project”

Een goede offerte-aanvraag is cruciaal voor het welslagen van een project. De investering die in het voortraject wordt gedaan blijkt zich altijd terug te verdienen. Offertes die beter aansluiten op de vraag zijn kwalitatief beter, beter onderling te vergelijken en leiden tot een goed overwogen keuze. De uitvoering van het project zal soepeler verlopen, er is minder tijdsbesteding nodig voor begeleiding tijdens de uitvoering en minder kans op meerwerk.

Criteria die een goede offerte-aanvraag bepalen zijn met name:

  • Vorm van oplevering
  • Tijdstip van oplevering tussenproducten en eindproduct
  • Het gebruik van specifieke onderzoeksmethoden, inschakeling van derde partijen
  • Beschikbaarheid en actualiteit van basisgegevens
  • Gegevens die opdrachtnemer zelf moet achterhalen
  • Beschrijving werkzaamheden opdrachtgever, zoals inzet eigen personeel, het aanleveren van gegevens en ervoor zorgen dat deze zaken op tijd gebeuren.
  • De wijze waarop de communicatie tussen opdrachtgever en nemer wordt ingevuld.
  • Planning, wijze van factureren en termijnen

De cursus geeft u inzicht in een aantal belangrijke aspecten die van grote invloed zijn op de kwaliteit van uw offerte-aanvraag. Het delen van elkaars ervaringen maakt de cursus nog praktijkgerichter. De cursus is bestemd voor medewerkers van rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en andere instanties die regelmatig externe partijen inschakelen bij projecten.

Het opstellen van een goede offerte-aanvraag
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.