Duurzaam waterbeheer

Duurzaam waterbeheer beperkt zich niet tot bijvoorbeeld afkoppeling van regenwater of aanpassingen in het rioolstelstel. Veranderingen in klimaat, grote schommelingen in de hoeveelheden neerslag, taakverschuivingen tussen overheden en een groeiende noodzaak van een integrale benadering leiden ook op dit terrein tot veel dynamiek in kennisoverdracht.

Meer kennis en ervaringsuitwisseling over gestuurde waterbergingen en overstromingsgebieden (klimaatadaptatie), duurzame, natuurvriendelijke herinrichting van waterlopen, optimalisatie van zuiveringsprocessen, duurzaam beheer van stedelijk oppervlaktewater, grondwaterbeheer, nieuwe grondwatertaken, de realisatie van waterdoelen,  het bevorderen van natuurlijk water en aquatische biodiversiteit in landelijk en stedelijk gebied, dit alles in combinatie met taakverschuivingen binnen en tussen overheidsorganisaties kan aanleiding vormen tot her- of bijscholing.

Voor het actuele programma overzicht, zie de agenda.