Duurzaam bouwen

Het minimaliseren van milieuproblemen bij bouw, gebruik en sloop, toepassing van duurzame materialen en energiebesparing vormen de sleutels tot duurzaam bouwen.

Duurzaam waterbeheer

Bij duurzaam waterbeheer in de strikte zin mag het onttrekken (winnen), het gebruik en het retourneren van zowel grond- als oppervlaktewater het natuurlijk systeem (evenwicht) niet aantasten. Water dient zoveel mogelijk hergebruikt of voor meerdere doelen ingezet te worden.

Duurzaam bodemgebruik

Bij duurzaam bodemgebruik worden de bestaande (natuurlijke) eigenschappen van de bodem centraal gesteld. Het gebruik van de bodem mag geen beperkingen met zich meebrengen ten opzichte van toekomstig gebruik; de fysische en ecologische functies van de bodem blijven behouden.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om een totaalbenadering van duurzame architectuur in combinatie met de kwaliteit van de leefomgeving, dus ook “groen” en “blauw”. Dit vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen vele vakdisciplines.

Welkom bij EURECOM

Eurecom, European Environmental Communication BV, is hét bureau voor duurzame kennisoverdracht. Sinds 1992 is Eurecom actief als initiator en organisator van symposia, cursussen, incompany opleidingen en internationale  ontmoetingsplatforms die inhoudelijk gericht zijn op milieu en duurzaamheid. Programma’s worden ontwikkeld op eigen initiatief of in samenwerking met overheden, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen of het bedrijfsleven.

PCO (Professional Conference Organizer)

Een eigen congres, of relatie evenement organiseren? U kunt de complete logistieke organisatie bij ons in handen leggen en denken wij graag mee over een actueel en boeiend programma, inclusief deskundige sprekers. Vanzelfsprekend verzorgen wij de benodigde accommodatie(s), uitnodigingen, registratie deelnemers en on-site management inclusief catering. Wilt u daarover vrijblijvend een afspraak met ons maken, vul dan  het contactformulier in of neem contact met ons op e-mail: martin.visser@eurecom.nl, 0653206224

Nieuws

studiedag: Op weg naar een gezonde, vitale bodem

De Europese Bodemstrategie 2030 heeft als uitgangspunt dat in 2050 een goede bodemgezondheid is bereikt, met concrete tussendoelen voor eerdere jaren. Op de datum van onze studiedag, 7 juni 2023, zal de Europese Commissie de concept Bodemgezondheidswet publiceren.
In de Kamerbrief van november 2022 over Water en Bodem sturend is het bereiken van een vitale bodem een belangrijk aandachtspunt, hoewel dat begrip nog niet wordt gedefinieerd. Dat neemt niet weg dat al veel maatregelen genomen kunnen worden op weg naar een vitale bodem, aldus de Kamerbrief.

Lees meer

Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting

De kamerbrief van 25 november 2022 over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaarden voor een vitaal platteland in de komende jaren en schetst de doorwerking daarvan voor onze gehele maatschappij en economie. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is dus werk aan de winkel! Het ene gebied is het andere niet. Per gebied kunnen de waterhuishouding en de bodemgesteldheid immers variëren. Daarom is voor een gebiedsgerichte aanpak gekozen. Uitgangspunt daarbij is dat water en bodem sturend zullen zijn bij het toekennen van functies en dus ook bij (woning)bouwplannen en de transitie van energie en industrie.

Lees meer