Duurzaam bouwen

Het minimaliseren van milieuproblemen bij bouw, gebruik en sloop, toepassing van duurzame materialen en energiebesparing vormen de sleutels tot duurzaam bouwen.

Duurzaam waterbeheer

Bij duurzaam waterbeheer in de strikte zin mag het onttrekken (winnen), het gebruik en het retourneren van zowel grond- als oppervlaktewater het natuurlijk systeem (evenwicht) niet aantasten. Water dient zoveel mogelijk hergebruikt of voor meerdere doelen ingezet te worden.

Duurzaam bodemgebruik

Bij duurzaam bodemgebruik worden de bestaande (natuurlijke) eigenschappen van de bodem centraal gesteld. Het gebruik van de bodem mag geen beperkingen met zich meebrengen ten opzichte van toekomstig gebruik; de fysische en ecologische functies van de bodem blijven behouden.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om een totaalbenadering van duurzame architectuur in combinatie met de kwaliteit van de leefomgeving, dus ook “groen” en “blauw”. Dit vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen vele vakdisciplines.

Welkom bij EURECOM

Eurecom, European Environmental Communication BV, is hét bureau voor duurzame kennisoverdracht. Sinds 1992 is Eurecom actief als initiator en organisator van symposia, cursussen, incompany opleidingen en internationale  ontmoetingsplatforms die inhoudelijk gericht zijn op milieu en duurzaamheid. Programma’s worden ontwikkeld op eigen initiatief of in samenwerking met overheden, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen of het bedrijfsleven.

PCO (Professional Conference Organizer)

Een eigen congres, of relatie evenement organiseren? U kunt de complete logistieke organisatie bij ons in handen leggen en denken wij graag mee over een actueel en boeiend programma, inclusief deskundige sprekers. Vanzelfsprekend verzorgen wij de benodigde accommodatie(s), uitnodigingen, registratie deelnemers en on-site management inclusief catering. Wilt u daarover vrijblijvend een afspraak met ons maken, vul dan  het contactformulier in of neem contact met ons op e-mail: martin.visser@eurecom.nl, 0653206224

Nieuws

het jaar 2021

het jaar 2021

Tussen alle coronabeperkingen door die ook het jaar 2021 ons oplegde kon gelukkig een aantal incompany cursussen voor diverse waterschappen nog doorgang vinden. De cursussen Drainagetechniek die in september t/m november voor Brabantse waterschappen konden plaatsvinden werden met enthousiasme door de cursisten ontvangen en met een gemiddelde score van 8,3 uitstekend beoordeeld. Drainage in relatie tot bodemtype (hoe herken je de grondsoort om te bepalen welke drainage wel/niet mogelijk is?)...

Lees meer
Eendaagse intensieve cursus Grondwater en bronbemaling

Eendaagse intensieve cursus Grondwater en bronbemaling

Een impressie van een cursusdag De deelnemers, afkomstig uit het werkveld, luisterden geboeid en deden veel praktijkkennis op waarvan zij (zo gaf de schriftelijke evaluatie aan) in hun dagelijkse werkzaamheden veel profijt zullen hebben. De docenten Jaap Verheul van Royal Haskoning DHV en Rimbaud Lapperre van Landslide Milieu-adviesbureau wisten hun kennis en praktijkervaring uitstekend te doceren en doseren. Een gemiddelde beoordeling van 8,5 door de cursisten bevestigde dat. Peilbuizen, zout...

Lees meer

Klimaat noopt tot bronbemaling 2.0

Klimaatverandering en energietransitie vragen onze volle aandacht. Er worden miljarden euro’s aan investeringen per jaar gedaan in het kader van beide uitdagingen. Investeringen die zich vertalen in een toename van projecten. Dat leidt niet alleen tot veel werk komend decennium, maar ook tot een nieuwe – toekomstgerichte – werkaanpak zoals in het geval van drainage en bron- bemalingen die in het kader van zulke projecten nodig zijn. Ga er maar aan staan als sector, eenvoudiger wordt het niet....

Lees meer