Duurzaam bouwen

Het minimaliseren van milieuproblemen bij bouw, gebruik en sloop, toepassing van duurzame materialen en energiebesparing vormen de sleutels tot duurzaam bouwen.

Duurzaam waterbeheer

Bij duurzaam waterbeheer in de strikte zin mag het onttrekken (winnen), het gebruik en het retourneren van zowel grond- als oppervlaktewater het natuurlijk systeem (evenwicht) niet aantasten. Water dient zoveel mogelijk hergebruikt of voor meerdere doelen ingezet te worden.

Duurzaam bodemgebruik

Bij duurzaam bodemgebruik worden de bestaande (natuurlijke) eigenschappen van de bodem centraal gesteld. Het gebruik van de bodem mag geen beperkingen met zich meebrengen ten opzichte van toekomstig gebruik; de fysische en ecologische functies van de bodem blijven behouden.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om een totaalbenadering van duurzame architectuur in combinatie met de kwaliteit van de leefomgeving, dus ook “groen” en “blauw”. Dit vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen vele vakdisciplines.

Welkom bij EURECOM

Eurecom, European Environmental Communication BV, is hét bureau voor duurzame kennisoverdracht. Sinds 1992 is Eurecom actief als initiator en organisator van symposia, cursussen, incompany opleidingen en internationale  ontmoetingsplatforms die inhoudelijk gericht zijn op milieu en duurzaamheid. Programma’s worden ontwikkeld op eigen initiatief of in samenwerking met overheden, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen of het bedrijfsleven.

PCO (Professional Conference Organizer)

Een eigen congres, of relatie evenement organiseren? U kunt de complete logistieke organisatie bij ons in handen leggen en denken wij graag mee over een actueel en boeiend programma, inclusief deskundige sprekers. Vanzelfsprekend verzorgen wij de benodigde accommodatie(s), uitnodigingen, registratie deelnemers en on-site management inclusief catering. Wilt u daarover vrijblijvend een afspraak met ons maken, vul dan  het contactformulier in of neem contact met ons op e-mail: martin.visser@eurecom.nl, 0653206224

Nieuws

Klimaat noopt tot bronbemaling 2.0

Klimaatverandering en energietransitie vragen onze volle aandacht. Er worden miljarden euro’s aan investeringen per jaar gedaan in het kader van beide uitdagingen. Investeringen die zich vertalen in...

Lees meer

Ruimtelijke klimaatadaptatie

Ruimtelijke klimaatadaptatie Ruimtelijke klimaatadaptatie –  Dinsdag 17 maart 2020, Eindhoven Het is inmiddels een gegeven dat extreme neerslag, langere droogtes en hittestress ten gevolge van...

Lees meer

Geohydrologie

Geohydrologie Basisbegrippen geologie; ontstaan van Nederlandse bodem; kenmerken landschappen en bodems Relaties geologie en hydrologie; meten en rekenen aan grondwater; grondwaterkwaliteit...

Lees meer