Een impressie van een cursusdag

De deelnemers, afkomstig uit het werkveld, luisterden geboeid en deden veel praktijkkennis op waarvan zij (zo gaf de schriftelijke evaluatie aan) in hun dagelijkse werkzaamheden veel profijt zullen hebben. De docenten Jaap Verheul van Royal Haskoning DHV en Rimbaud Lapperre van Landslide Milieu-adviesbureau wisten hun kennis en praktijkervaring uitstekend te doceren en doseren. Een gemiddelde beoordeling van 8,5 door de cursisten bevestigde dat.

Peilbuizen, zout en zoet water, boringen, de effectieve stroomsnelheid, isohypsen en stijghoogten passeerden de revue. Er werden voorbeelden gegeven en grafieken getoond. Moet je nu eerst sonderen of boren? Typen bemalingen, bemalingsplannen, belangen van stakeholders, relatie met wetgeving en vergunningen plus grondwaterkwaliteitsaspecten maakten het programma compleet en voor alle doelgroepen interessant.

Na een heerlijke lunch konden de cursisten zelf aan de slag met berekeningen.

Ook een cursus meemaken?
Zowel de cursus Grondwater en bronbemaling als de cursus Drainagetechniek (verzorgd door dezelfde docenten) wordt regelmatig op onze agenda geplaatst.

Daarnaast blijkt er veel behoefte aan deze cursussen als in-company programma: een op de organisatie afgestemde cursus op maat. Programma en tijdstip worden in overleg vastgesteld. Wilt u hier meer over weten? Neemt u vooral contact met ons op: info@eurecom.nl, Martin Visser: tel. 0653206224