Duurzame bouw

In weinig sectoren is “duurzaamheid” al zo vanzelfsprekend als bij duurzaam bouwen. Mede vanwege wettelijke eisen en de noodzaak van energie (=kosten) besparing.

De toepassing van verantwoord hout en duurzame materialen vormt een belangrijk duurzaamheidsaspect, de meeste winst valt echter te halen uit besparing op energieverbruik.

Passief huistechnologie, thermische isolatie, zelfregulerende ventilatie, betonkern activering, optimale lichtbenutting, duurzame energieopwekking en de relatie met wooncomfort en gezondheid zijn slechts enkele aspecten die in de duurzame bouwfysica een rol spelen en tijdens de diverse cursussen behandeld worden.

Daarnaast wordt natuurlijk stilgestaan bij de betekenis van termen als: CO2-neutraal, energie-nul,  klimaatneutraal, cradle 2 cradle en Triple P.

Voor het actuele programma overzicht, zie de agenda.