Circulaire economie in de bouw

Intensieve cursus Circulaire economie in de bouw

In deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote uitdagingen:

  • Eisen ten aanzien van energiebesparing en isolatie worden aangescherpt
  • Grondstoffen worden duurder en op termijn schaarser, waardoor hergebruik van bouwmaterialen een belangrijk item wordt.
  • Fossiele brandstoffen zullen in toenemende mate worden vervangen door duurzame energie, waarbij woningen en utiliteitsgebouwen zelf (of lokaal) energie gaan opwekken
  • De bestemming van veel gebouwen zal vaker gaan wisselen waarbij slim bouwen, herbestemming en duurzame renovatie hoger op de agenda komen
  • De intensieve eendaagse cursus Circulaire Economie in de Bouw, speelt hier geheel op in en geeft u de juiste tools in handen om met dit principe aan de slag te gaan of uw duurzame aanpak te optimaliseren.

Deze cursus is met name bestemd voor architecten, aannemers, toeleveringsbedrijven voor de bouw, woningcorporaties, projectontwikkelaars en medewerkers bouwen / milieu bij gemeenten.

Circulaire economie in de bouw
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.