Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood?

Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood?

• Strategische visie op de ondergrond

• Relatie met klimaatmitigatie, energietransitie en andere belangen

• Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

• Bedreigingen door nitraat, bestrijdingsmiddelen, zout en geneesmiddelen

• Lokale en diffuse verontreinigingen, grondwater en oppervlaktewater

• Zeer zorgwekkende stoffen, waaronder medicijnresten, hormonen en PFAS

• Toxicologische effecten op mens en milieu

• Visie bedrijfsleven: ondernemen met grondwater, vergunningen, kwaliteitsborging

• Visie drinkwaterbedrijven: is bescherming gewaarborgd? Zijn aanvullende maatregelen nodig?

 

PDF

 

Congres Grondwater, Woensdag 24 november 2021 jaarbeurs Utrecht
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.