Congres Grondwater, ons blauwe goud, voor hoelang?

Congres Grondwater, Woensdag 24 april 2024, Jaarbeurs Utrecht

Woensdag 24 april 2024
Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Deelnamekosten bedragen € 575,- p.p. excl. btw, inclusief alle documentatie en consumpties

Iedere 2e en volgende persoon van dezelfde organisatie  € 475,-.

 • Beleidsnota Drinkwater 2021 – 2026
 • Water en bodem sturend, hoe dan?
 • Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit
 • Zeer zorgwekkende stoffen
 • Ondernemen met grondwater

Ons grondwater wordt ook wel ons blauwe goud genoemd. Het is een enorm kapitaal dat zo maar in onze bodem zit. Op veel plekken is het zo goed van kwaliteit dat we het zonder zuivering kunnen drinken. Dat moeten we koesteren!

Een hele reeks wetten en regels zorgt ervoor dat er schoon water uit onze kranen komt. Op Europees niveau zijn de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn van belang. In deze richtlijn zijn normen voor drinkwater opgenomen, die in nationale wetten moeten worden verankerd. Nederland heeft de Europese regels en richtlijnen opgenomen in de Drinkwaterwet. Daarin is bepaald dat het Rijk verantwoordelijk is voor het beleid rond de drinkwatervoorziening. Het Rijk voorziet daarin met de Beleidsnota Drinkwater die in 2023 werd vastgesteld.

De Drinkwaterwet is niet opgenomen in de Omgevingswet, om te benadrukken dat de kwaliteit van drinkwater het omgevingsbeleid overstijgt. In de wet is vastgelegd dat drinkwaterbedrijven voldoende en kwalitatief goed drinkwater moeten leveren. Daarvoor zijn zij afhankelijk van een goed omgevingsbeleid van het Rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten. 

Er liggen wel bedreigingen op de loer. Door de doorlatendheid van onze bodem kunnen verontreinigende stoffen zich in de regel gemakkelijk naar het grondwater verplaatsten en zich daarmee vermengen. Wij denken daarbij aan de vele lokale verontreinigingen die Nederland telt, bijvoorbeeld stortplaatsen, maar ook aan de zogeheten diffuse verontreiniging bijvoorbeeld als gevolg van teveel bemesting. Recent zijn er zorgen ontstaan over de zogeheten zeer zorgwekkende stoffen, waaronder medicijnresten, hormonen, PFAS en afval dat bij de productie van synthetische drugs ontstaat. Hiervan zijn de effecten vaak nog onvoldoende bekend waardoor solide normen ontbreken.

Tijdens dit congres staan wij stil bij de kringloop van het water, de wettelijke maatregelen om het grondwater te beschermen, de trends in de kwaliteit en de ervaringen van grootgebruikers. Kunnen wij ons grondwater tot in een verre toekomst als blauw goud beschouwen? Aan het einde van de dag hopen wij deze vraag te kunnen beantwoorden.

Programma

09.00 u. Ontvangst en registratie deelnemers

09.30 u. Opening door de dagvoorzitter, Theo Edelman,
Bodemkundig Adviesbureau Edelman

09.40 u. Beleidsnota Drinkwater 2021 – 2026
Theo Edelman, BAE

 • Opgaven voor komende jaren
 • Hoofdkeuzes in het beleid
 • Relatie met de Omgevingswet

10.10 u. Water en bodem sturend, hoe dan?
Jaap van der Salm, Bureau HNS

 • Anders en beter
 • Zelfregulerend systeem
 • Zes belangrijke stappen

10.40 u. Pauze

11.10 u. Van grondwater naar drinkwater
Alma de Vries, Royal HaskoningDHV

 • Uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers grondwaterwinning Drenthe 2020-2025
 • Bescherming van bronnen
 • Water en bodem sturend

11.40 u. Zeer zorgwekkende stoffen
Arne Alphenaar, TTE

 • Definitie; wat maakt stoffen zorgwekkend?
 • PFAS, bestrijdingsmiddelen, drugs(afval)
 • Bescherming en bedreiging grondwaterkwaliteit

12.10 u. Vragen- en discussieronde

12.30 u. lunchpauze

13.30 u. Visie van Vitens
Marc Botermans, omgevingsmanager Vitens

 • Waterkwaliteit en beschikbaarheid
 • Grondwater of oppervlaktewater
 • Nieuwe uitdagingen; is aanvullende zuivering noodzakelijk?

14.00 u. Ondernemen met grondwater
Roy Tummers, directeur Water VEMW

 • Relatie met overheid
 • Vergunningen 
 • Kwaliteit gewaarborgd? 

14.30 u. Pauze

14.50 u. Ervaringen Coca-Cola
Jan Burger, Senior Director Climate & Water Sustainability, Coca-Cola

 • Duurzaam ondernemen
 • Voldoende en schoon water
 • Samenwerking met natuurorganisaties

15.40 u. Reflectie op presentaties met interactie door aanwezigen
Nanne Hoekstra, Deltares

 • Wat is nodig voor afdoende bescherming grondwater?
 • Voldoet de voorgestelde aanpak? Verbeterpunten

16.15 u. Samenvatting, evaluatie en afsluiting congres

 

PDF programma

Congres Grondwater, Woensdag 24 april 2024, Jaarbeurs Utrecht
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.