Ruimtelijke klimaatadaptatie

Ruimtelijke klimaatadaptatie –  Dinsdag 17 maart 2020, Eindhoven

Het is inmiddels een gegeven dat extreme neerslag, langere droogtes en hittestress ten gevolge van klimaatverandering zich ook in Nederland steeds vaker voordoen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uit 2017 stelt dat in 2021 klimaatadaptatie onderdeel moet zijn van het beleid én het handelen van gemeenten. Dat is ook hard nodig. Berekend is dat de schade door klimaatverandering in de komende 50 jaar 100 miljard euro kan bedragen als geen actie wordt ondernomen. 75% van alle gemeenten heeft al een vorm van een stresstest uitgevoerd en heeft een eerste beeld van de kwetsbare plekken binnen hun gemeente door het veranderende klimaat.

Folder Ruimtelijke klimaatadaptatie (pdf)

U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven

Ruimtelijke klimaatadaptatie
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.