Intensieve eendaagse cursus Drainagetechniek

Intensieve eendaagse cursus Drainagetechniek

Donderdag 9 juni, Utrecht

9.00 u. Cursusintroductie

 • Drainage in relatie tot bodemtype
 • Bodemtypen in Nederland
 • Bodemprocessen, zoals rijping, oxidatie en klink
 • Doorlaatproeven in het veld en laboratorium
 • Bodemonderzoek en drainageonderzoek
 • Kaartmateriaal en literatuur

10.30 u. Koffiepauze

Introductie op berekeningen

 • Historische ontwikkeling drainage
 • Waterbalans; drainage in de waterkringloop
 • Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst
 • Bergingsfactoren en drainafstanden. Opbolling tussen watergangen en drains
 • Peilgestuurde drainage en digitale controlemogelijkheden

12.30 u. – 13.30 u. Lunchpauze

Uitvoering van praktijkberekeningen

 • Eisen en randvoorwaarden voor berekeningen
 • Drainageparameters: gewenste ontwateringsdiepte, ontwerpafvoer, opbolling, doorlatendheid, drainagediepte en afstand
 • Diverse praktijkopgaven van traditionele en peilgestuurde drainage uitgewerkt
 • Bespreking van de uitkomsten

14.45 u. Koffiepauze

Toepassing in de praktijk

 • Meldingen en vergunningen
 • Ontwerpkeuze, materiaal en diameters
 • Wijze van aanbrengen drainage; vaststellen werking en staat
 • Kosten van aanleg, onderhoud en levensduur

Case-study Regelbare Drainage-Infiltratie

 • Doelen en kansen van RDI: beter peilbeheer, betere gewasopbrengst, efficiënter watergebruik
 • Omgevingseffecten
 • GHG en vergunningvoorschriften
 • Regulering waterinlaat; risico uitloging
 • Pilotkarakter en monitoring

16.30 u. Evaluatie en afsluiting van de cursus

Kosten: € 675,- excl. btw; iedere 2e en volgende persoon van dezelfde organisatie € 475,- .

Intensieve eendaagse cursus Drainagetechniek
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.