Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling

Eendaagse cursussen:

Drainagetechniek: donderdag 5 november 2020 Eindhoven

Grondwater en bronbemaling: donderdag 26 november 2020 Utrecht 

Drainagetechniek

 • Bodemprocessen en doorlaatproeven
 • Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst
 • Bergingsfactoren en drainafstanden
 • Uitvoeren van berekeningen aan de hand van praktijkopgaven
 • Ontwerp van een drainage, keuze materiaal en diameter, realisatie
 • Peilgestuurde drainage; systemen voor water vasthouden en afvoeren
 • Inspectie en onderzoek functioneren drainage
 • Onderhoudsaspecten en levensduur

Grondwater en Bronbemaling

 • Geohydrologische basisbegrippen
 • Geotechniek en grondmechanica, grond-, water-, en korrelspanning; ‘soorten’ grondwater
 • Functies van bemalingen en typen bemaling; retourbemaling, (her)infiltreren
 • Effecten en belangen van stakeholders; vergunningen en communicatie met/ tussen diverse partijen
 • Onderzoek naar, rekenen aan en dimensionering van bemalingen
 • Grondwaterkwaliteitsaspecten, hoe omgaan met bodem- en grondwaterverontreiniging?
 • V&G plan ontwerpfase, explosieven, archeologie, zetting, trillingen, praktische tips
 • Isohypsenbeeld, bemalingscontouren, overwegen van alternatieven

 

Programma Drainagetechniek en Grondwater en Bronbemaling

Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.