Organisatie

EURECOM BV is sinds 1991 actief in de markt van milieukennisoverdracht en congresorganisatie.
Talrijke congressen, cursussen en ontmoetingsplatforms zijn op eigen initiatief, in samenwerking of in opdracht uitgevoerd; bij dit laatste kunnen alle logistieke werkzaamheden bij de organisatie van bijvoorbeeld een bedrijfsseminar of congres wegens een projectafsluiting aan ons worden uitbesteed: van zaalreservering, programmasamenstelling, sprekerscontacten tot en met inschrijving van deelnemers, on-site management en nazorg.

Eurecom beschikt daarnaast over een netwerk van vele experts die bij de ontwikkeling van diverse kennisproducten kunnen worden betrokken. De cursussen worden altijd inhoudelijk verzorgd door experts die zelf in het beroepsveld werkzaam zijn. De voornaamste doelgroepen waarop Eurecom zich richt zijn: architecten, bouwbedrijven, stedebouwkundigen, projectontwikkelaars, gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties, diensten landelijk gebied, rijksoverheid, advies- en onderzoeksbureaus, opleidingsinstituten en intermediaire organisaties.

Heeft u een marktrijp idee of thema waarover u een bijeenkomst zou willen (mede) organiseren?
Bel 06 53206224 (Martin Visser) of mail: info@eurecom.nl.