Werken met Sanscrit in de praktijk

Workshop Werken met Sanscrit in de praktijk

Sanscrit is het op internet beschikbaar rekenmodel voor de toepassing van het Saneringscriterium Bodem. Dit saneringscriterium is opgenomen in de Circulaire Bodemsanering van 2009.

Het programma Sanscrit dient ter beoordeling van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van bodem/grondwater-verontreiniging.Via het programma wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s waaruit volgt of al dan niet met spoed gesaneerd dient te worden.

Tijdens de workshop “Werken met Sanscrit in de Praktijk” krijgt u de meest recente ontwikkelingen van dit programma in relatie tot nieuwe beleidsontwikkelingen rond risicobeoordeling te horen. Het grootste deel van het programma wordt echter besteed aan het werken met het programma Sanscrit aan de hand van door u zelf meegebrachte cases. U wordt op deze manier in de gelegenheid gesteld om uw eigen praktijkproblemen te bespreken.

Workshop Werken met Sanscrit in de praktijk
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.