Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie 

Bodem en grondwater kunnen een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie worden. Dat begint bij het benoemen van waardevolle functies van deze milieucompartimenten, bijvoorbeeld voor landbouw, natuur, kabels en leidingen, opslag van warmte en koude en drinkwaterwinning. Vervolgens zullen de sectorale belangen van alle onderdelen tegen elkaar afgewogen moeten worden om tot een integrale visie te komen. Tijdens dit seminar worden de wettelijke bepalingen ten aanzien van het opstellen van een Omgevingsvisie samengevat. Ook wordt aandacht besteed aan belangrijke sectorale ontwikkelingen. Ook worden reeds voltooide Omgevingsvisies gepresenteerd, met de nadruk op het proces van tot stand komen en de rol van bodem.

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.