Geohydrologie

  • Basisbegrippen geologie; ontstaan van Nederlandse bodem; kenmerken landschappen en bodems
  • Relaties geologie en hydrologie; meten en rekenen aan grondwater; grondwaterkwaliteit
  • Doorlatendheid, weerstand, potentiaalverschillen, grondwaterstroming, onttrekking
  • Het verzamelen van grondwaterdata (gemeente, waterschap, provincie, DINO-loket)
  • Wat vertelt de Waterwet over grondwater? Nieuwe taken; gevolgen voor verboden, plichten en vergunningen
  • Case study grondwater; wat verandert er in de dagelijkse werkpraktijk?

PDF

Geohydrologie
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.