Internationale bijeenkomsten

International Conference “Sustainable World Food Supply”

In cooperation with embassies, farmers organizations and governmental representatives of European, Asian, African and Latin American countries, the FAO, the World Bank, the IFAP, scientific institutes and other organizations, Eurecom and Buizer Advies (Sustainable Food Supply Foundation) are preparing an international Conference “Sustainable World Food Supply” in The Hague, The Netherlands, on the 15th and 16th of October 2015.

 

Nederland heeft op het terrein van bodem, water, milieu en duurzaamheid zeer veel expertise te bieden. Nederlandse organisaties met milieuexpertise richten zich dan ook  in toenemende mate op het buitenland.

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in internationaal verband  staat bij de internationale programma’s van Eurecom centraal.

Een recent programma was het Bodemplatform Barcelona 2011 waar Nederlandse en Spaanse bedrijven elkaar ontmoetten en waarbij een excursie plaatsvond naar het saneringsproject FLIX met een omvangrijke verontreinigingsproblematiek rond bodem, water en sedimenten.

Maar ook duurzaamheidsontmoetingsplatforms en excursies maken deel uit van het internationale pakket.

Bent u specifiek op zoek naar buitenlandse contacten of projecten, of wilt u iets in samenwerking organiseren? Stuur een e-mail naar info@eurecom.nl