Congres Bodem en verdroging

Congres Bodem en verdroging 

Sinds eeuwen is het beheer van bodem en water in Nederland erop gericht om overtollig water zo snel mogelijk af te voeren. Daartoe is het landelijk gebied van drainagebuizen voorzien, zijn beken en rivieren recht getrokken en is het stedelijk gebied vrijwel overal gerioleerd. De zomer van 2018 heeft verschillende records gebroken qua temperatuur en droogte. Omdat verwacht wordt dat dit type zomer vaker kan voorkomen, is het van belang goed na te denken over het minder kwetsbaar voor droogte maken van ons landelijk en stedelijk gebied. Tijdens dit congres wordt ingegaan op de theoretische achtergronden van het vocht leverend vermogen van de bodem en op reeds beschikbare gegevens om de droogtegevoeligheid te classificeren. Voorts wordt aandacht besteed aan de besluitvorming rond de verdeling van water in tijden van schaarste en wateroverschot. Tot slot worden de mogelijkheden van de omgevingsvisie rond dit onderwerp verkend.

Congres Bodem en verdroging
Cursus & datum: *

 

 

Factuurgegevens:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.