studiedag: Op weg naar een gezonde, vitale bodem

Studiedag: Op weg naar een gezonde, vitale bodem Contact Studiedag: Op weg naar een gezonde, vitale bodem Woensdag 7 juni 2023Locatie: Jaarbeurs Utrecht Deelnamekosten bedragen € 575,- p.p. excl. btw, inclusief alle documentatie en consumpties Iedere 2e en volgende...

Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting

Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting Contact Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting Water en Bodem sturend. Maar hoe? Wenken van bodemkundigen en hydrologenvoor de aanstaande inrichting van Nederland De kamerbrief van 25 november 2022...

Intensieve eendaagse cursus Drainagetechniek

Intensieve eendaagse cursus Drainagetechniek Contact Intensieve eendaagse cursus Drainagetechniek Donderdag 9 juni, Utrecht 9.00 u. Cursusintroductie Drainage in relatie tot bodemtype Bodemtypen in Nederland Bodemprocessen, zoals rijping, oxidatie en klink...

Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood?

Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood? Contact Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood? • Strategische visie op de ondergrond • Relatie met klimaatmitigatie, energietransitie en andere belangen • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit •...

Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling

Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling Contact Eendaagse cursussen: Drainagetechniek: donderdag 5 november 2020 Eindhoven Grondwater en bronbemaling: donderdag 26 november 2020 Utrecht  Drainagetechniek Bodemprocessen en doorlaatproeven Ontwatering door...