Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit

Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit Contact Tweedaagse praktijkcursus – Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteitMenigeen heeft de mond vol over “duurzaam bouwen”, maar wat is het eigenlijk? Men leest over passief huis, cradle 2 cradle,...

Bedrijfsriolering

Bedrijfsriolering Contact Intensieve eendaagse cursus BedrijfsrioleringBedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen. Deze riolering moet gesloten zijn om bodemverontreiniging...

Circulaire economie in de bouw

Circulaire economie in de bouw Contact Intensieve cursus Circulaire economie in de bouwIn deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote...

Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Omgevingseffecten van waterpeilverandering Contact Intensieve eendaagse cursus Omgevingseffecten van waterpeilveranderingHet peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van...

Werken met Sanscrit in de praktijk

Werken met Sanscrit in de praktijk Contact Workshop Werken met Sanscrit in de praktijkSanscrit is het op internet beschikbaar rekenmodel voor de toepassing van het Saneringscriterium Bodem. Dit saneringscriterium is opgenomen in de Circulaire Bodemsanering van...