Klimaat noopt tot bronbemaling 2.0

Klimaatverandering en energietransitie vragen onze volle aandacht. Er worden miljarden euro’s aan investeringen per jaar gedaan in het kader van beide uitdagingen. Investeringen die zich vertalen in een toename van projecten. Dat leidt niet alleen tot veel werk komend...

Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood?

Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood? Contact Congres Grondwater, van blauw goud naar code rood? • Strategische visie op de ondergrond • Relatie met klimaatmitigatie, energietransitie en andere belangen • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit •...

Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling

Drainagetechniek & Grondwater en Bronbemaling Contact Eendaagse cursussen: Drainagetechniek: donderdag 5 november 2020 Eindhoven Grondwater en bronbemaling: donderdag 26 november 2020 Utrecht  Drainagetechniek Bodemprocessen en doorlaatproeven Ontwatering door...

Ruimtelijke klimaatadaptatie

Ruimtelijke klimaatadaptatie Contact Ruimtelijke klimaatadaptatie –  Dinsdag 17 maart 2020, Eindhoven Het is inmiddels een gegeven dat extreme neerslag, langere droogtes en hittestress ten gevolge van klimaatverandering zich ook in Nederland steeds vaker voordoen. Het...

Geohydrologie

Geohydrologie Contact Basisbegrippen geologie; ontstaan van Nederlandse bodem; kenmerken landschappen en bodems Relaties geologie en hydrologie; meten en rekenen aan grondwater; grondwaterkwaliteit Doorlatendheid, weerstand, potentiaalverschillen, grondwaterstroming,...